Garantiebeleid

Bij eSoulbike bieden we garantie op onze producten om de klanttevredenheid te garanderen. Onze garantiedekking is als volgt:

  • Motor: 2 jaar
  • Lithiumbatterij: 1 jaar
  • Controller-display: 1 jaar
  • Oplader: 1 jaar
  • Overige elektrische onderdelen: 0.5 jaar

Proces
Om het garantieproces te starten, moet u contact opnemen met de klantenservice van eSoulBike en deze informeren. We kunnen vragen om een ​​aankoopbewijs en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het probleem, samen met foto- en/of videomateriaal, indien beschikbaar. Houd er rekening mee dat u, voor uw veiligheid, moet stoppen met het gebruik van het/de product(en) totdat het probleem volledig is opgelost. 

De klantenservice van eSoulBike zal met u samenwerken om mogelijke oplossingen voor het probleem met uw product(en) te vinden. Afhankelijk van uw situatie kunnen mogelijke oplossingen bestaan ​​uit het u begeleiden bij het zelf uitvoeren van eenvoudige reparaties, het doorverwijzen naar een van onze officiële servicepunten, het inschakelen van een professionele fietsenwerkplaats naar keuze en het vergoeden van de reparatiekosten, of het regelen van transport van uw fiets. de product(en) terug naar eSoulBike voor afhandeling. Wij zullen instructies geven over de procedure en het defecte onderdeel zal worden vervangen door een origineel of gelijkwaardig onderdeel.

Indien nodig leveren wij het vervangende onderdeel aan u of aan de gekozen professionele fietsenwerkplaats. service zal met u samenwerken om mogelijke oplossingen voor het probleem met uw product(en) te identificeren. Afhankelijk van uw situatie kunnen mogelijke oplossingen bestaan ​​uit het u begeleiden bij het zelf uitvoeren van eenvoudige reparaties, het doorverwijzen naar een van onze officiële servicepunten, het inschakelen van een professionele fietsenwerkplaats naar keuze en het vergoeden van de reparatiekosten, of het regelen van transport van uw fiets. de product(en) terug naar eSoulBike voor afhandeling.

Wij zullen instructies geven over de procedure en het defecte onderdeel zal worden vervangen door een origineel of gelijkwaardig onderdeel. Indien nodig zullen wij met u samenwerken om mogelijke oplossingen voor het probleem met uw product(en) te vinden. Afhankelijk van uw situatie kunnen mogelijke oplossingen het volgende omvatten: u begeleiden bij het zelf uitvoeren van eenvoudige reparaties; u doorverwijzen naar een van onze officiële servicepunten werkt.

Houd er rekening mee dat u altijd contact op moet nemen met eSoulBike voor garantieclaims en voorafgaande kennisgeving en toestemming van ons moet verkrijgen voordat u verdere actie onderneemt. Ongeautoriseerde reparaties belemmeren ons vermogen om het defect te beoordelen en te bepalen of het onder de garantie valt. De garantie kan ongeldig zijn als u of een derde partij probeert het product (de producten) te repareren zonder voorafgaande kennisgeving en toestemming van eSoulBike.

Belangrijke opmerking


Zoals elke fysieke activiteit kan fietsen kleine of grote verwondingen of ongemakken veroorzaken en onderliggende medische aandoeningen of ziekten verergeren. Door ervoor te kiezen om op een esoulbike-fiets te rijden, aanvaardt de klant alle verantwoordelijkheden en risico's voor dergelijke verwondingen of medische aandoeningen.

De klant erkent dat het gebruik van de fiets inherente risico's, gevaren en gevaren met zich meebrengt, inclusief maar niet beperkt tot verkeersomstandigheden, weersomstandigheden, weg- en trottoiromstandigheden, natuurlijke en onnatuurlijke voorwerpen en obstakels, botsingen of botsingen, en nalatigheid van anderen. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat dit onze aansprakelijkheid beperkt zoals bepaald in deze sectie. De klant zal ons vrijwaren van alle kosten, uitgaven en aansprakelijkheden (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit claims van de klant of een derde partij die voortkomen uit het gebruik van de fiets door de klant.

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, aanvaardt de klant alle risico's en aansprakelijkheid voor verlies, schade of letsel, inclusief overlijden, aan personen of eigendommen van de klant of anderen die voortvloeien uit het bezit, het gebruik, de bediening , of verzorging en controle van de fiets door de klant, inclusief maar niet beperkt tot alle medische kosten en financiële en economische verliezen.

Als u contact met ons wilt opnemen over eventuele garantiekwesties of vragen, geef dan uw bestelnummer en het serienummer van het product op. U kunt ons team bereiken op info@esoulbike.com. Alle foto's en video's die u kunt verstrekken, kunnen nuttig zijn bij het diagnosticeren van specifieke gevallen.